Deelnemende koren 2019

Het zit er alweer op. Samen met de onderstaande koren hebben we op zondag 16 juni 2019 weer een fantastisch Shantyfestival beleefd in Tubbergen. De braderie van de Ondernemers Hart Tubbergen, de gezellige terrassen van de horecaondernemers, het publiek en de koren maakten het weer tot een onvergetelijke dag. Van heel veel koren hebben we het verzoek gekregen of ze volgend jaar weer mogen komen. Dat geeft ons het vertrouwen dat we een mooi festival hebben neergezet. We gaan er natuurlijk voor om ook volgend jaar weer zo'n fantastisch Shantyfestival neer te zetten. Inmiddels is de datum van het volgende festival bekend: zondag 14 juni 2020. 

De uitnodigingen zijn verzonden en inmiddels hebben we al zoveel aanmeldingen binnen dat we zullen moeten gaan selecteren. Half december zal bekend worden welke koren volgend jaar deelnemen aan ons festival. Tot die tijd blijven de koren die er dit jaar zo'n succes van hebben gemaakt hier in beeld.

Afbeeldingsresultaat voor runde zangers

Op 27 januari 2000, werd in Emmer-Compascuum het Shantykoor De Rundezangers opgericht.

De naam werd afgeleid van het riviertje dat in vroeger tijden door het uitgestrekte veengebied van Zuidoost Drenthe stroomde en hedentendage weer in ere wordt hersteld.

 

Het koor heeft een uitgebreid en breed repertoire bestaande uit meertalige shanty’s en zeemansliedjes en repeteert op de donderdagavond in het Cultureel Centrum De Deele in Emmer-Compascuum onder de bezielende leiding van dirigent Jan Platje.

Het koor telt 25 leden. Voor het koor is vooral de kwaliteit belangrijk.

Voor de muzikale ondersteuning zorgen 3 accordeonisten, een gitarist en een drummer.

 

Het koor verzorgt jaarlijks een groot aantal optredens in de Noordelijke en Oostelijke Provincies en in Duitsland. Ook op jaarmarkten, braderieën,bejaardenhuizen en andere festiviteiten is het koor een graag geziene gast. Speciaal voor bejaarden- en verzorgingshuizen heeft het koor een aangepast en in hoofdzaak Nederlandstalig repertoire.

 

Afbeeldingsresultaat voor ketelbinken

 

Zeemanskoor de “Ketel Binken” is op 09-09-1999 om 21:09 uur opgericht, dit jaar vieren wij ons 20 jarig bestaan!

 

De naam "Ketel Bink" is ontstaan uit een samenvoeging van ‘ketel’ en ‘bink’. Het woord ‘bink’ komt uit het Bargoens en betekent flinke kerel. De IJssel mondt uit in het Ketelmeer, vandaar de naam "Ketel Bink".

 

Ons repertoire, vaak door ons zelf geschreven, bestaat uit oer-Hollands, Nederlandstalige zeemansliederen (al dan niet vertaald) waarbij zee, verre stranden, liefde, vreugde en verdriet van het zeemansleven centraal staan.

 

Het koor bestaat uit 50 leden, waaronder 3 accordeonisten, basgitarist en een drummer, met Ronny Palland als dirigent.

Om ons koor te verbeteren in uitspraak, presentatie en zang hebben wij Jac Ruiten als zangcoach.

 

       

Opgericht in 2001 door een vijftal kerkkoorzangers.

De naam verwijst naar “De Stuw” in de Overijsselse Vecht in Vilsteren.

  • Het koor telt bijna 60 zangers en vijf muzikanten.
  • Onze dirigent zit al meer dan 40 jaar in het vak en is ruim 10 jaar onze dirigent
  • Wij tredenplus/minus 50 keer per jaar op.
  • Ons repertoire bestaat uit Nederlands, Duits en Engelstalig.
  • De Stuwzangers treden op, op festivals, zomer markten, bij jubilea, woonzorgcentra, maar ook over de landsgrenzen.

         

www.destuwzangers.nl

Afbeeldingsresultaat voor oostvaarders almelo

Het koor bestaat uit 60 zingende leden en een zeven mans combo onder leiding van dirigent Hans Visschedijk. Het repertoire bestaat uit ruim tachtig shanty liederen in de Duitse-,Engelse-, Franse-, Spaanse- en natuurlijk de Nederlandse taal.

“Beroemd”is het koor door de vertolking van een aantal Ierse ballets die het meerstemmig voor het voetlicht brengt. Wij treden niet alleen in het oosten van Nederland op maar zijn dit jaar actief in Doetinchem, Wijk bij Duurstede, Den Helder, Emmen, Rotterdam en Emmer-compascuum. Tevens brengen we vaak een bezoek aan onze oosterburen in Duitsland

Eind 2003 besloot een aantal Almelose mannen, dat tot dan toe bij een shantykoor uit Borne ( De Bornse maten) zong, om ook in Almelo een dergelijk koor op te richten.

In januari 2004 werd de eerste zangavond gehouden en op 26 februari 2004 werd de oprichtingsakte getekend. Daarmee was een nieuw koor aan het culturele leven van Almelo toegevoegd. Een koor dat meteen al veertig enthousiaste leden telde en dat aantal is inmiddels uitgegroeid tot zestig (en een wachtlijst). Elf van de huidige leden zijn vanaf het eerste begin lid geweest.

Het koor is in twaalf jaar niet alleen in omvang gegroeid maar bovenal in kwaliteit. Meer dan tachtig shantyliederen, waarvan het merendeel is vastgelegd op een tweetal CD's die het koor heeft uitgebracht.

De kwaliteit is niet in de laatste plaats bereikt door steeds zeer vakkundige en vooral enthousiaste dirigenten, die het koor op het huidige niveau hebben gebracht. Dirigent Johan Vloedbeld, die het koor zeven jaar heeft geleid, heeft onlangs plaats gemaakt voor Hans Visschedijk.

Het koor straalt enthousiasme en gezelligheid uit. Dat is meteen een van de kernwaarden van het koor; Een goede balans tussen kwaliteit en gezelligheid. En dat men het gezellig vindt, getuigd ook van het geringe verloop in het koor.

Afbeeldingsresultaat voor schellevissen almelo

Het Vissersvrouwenkoor de Schellevissen is een enthousiast en muzikaal dameskoor uit Almelo, dat inmiddels al bijna 14 jaar bestaat.

Het repertoire bestaat uit zowel Hollandse als buitenlandse meerstemmige  liederen over de zee en de rivieren.  Het zijn moderne popsongs, maar ook klassiekers die ze laten horen. De liederen wordt regelmatig ondersteund met ritmische bewegingen.

Het koor staat onder de professionele leiding van  dirigente Andrea Klooster. De muzikale begeleiding ligt bij de accordeonisten Harry Jansen en Lucy Olthof.   Alexander Schoemaker bespeelt  zowel accordeon als bandeon. Verder bestaat het combo uit de gitarist  Pierre Wolters en Gerard Braakhuis die het keyboard bedient. De dames Ineke Mossou en Gerrie Hekkert bespelen de conga's.

Meer informatie kunt u vinden op de website : www.deschellevissen.nl en op de fanclubpagina op facebook/VissersvrouwenkoorDeSchellevissen

 

Afbeeldingsresultaat voor sjompiesingers

Het koor de Sjompiesingers bestond in 2018 20 jaar.

Wat 20 jaar geleden is begonnen als een grap tijdens de ‘Bonte avond’ in de feestweek  “Gramsbergen Lichtstad”, is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de wijde omgeving.

De roots van de Sjompiesingers liggen in Gramsbergen waar de meeste leden wonen, maar tegenwoordig komen er ook vanuit de nabije regio zoals Coevorden, Hardenberg, De Krim en Slagharen een groot aantal leden.

De optredens van de Sjompiesingers beperken zich niet meer tot de directe omgeving, maar vanuit het hele land komen verzoeken en zelfs internationaal  zoals vanuit Duitsland.

Het koor de Sjompiesingers dankt zijn naam aan een vrachtschip dat tot ca. het jaar 1900 over de Vecht voer om de handelsgoederen van Duitsland naar Zwolle te vervoeren. Deze platbodem heette de Vechte-zomp. De naam zomp is verbasterd tot Sjomp

Het koor bestaat momenteel uit 66 leden waaronder de instrumentale bezetting bestaande uit 6 accordeonisten, 1 tuba speler, 1 gitarist  en 1 drummer.

Het koor heeft inmiddels 3 cd’s uitgebracht waaronder ook een jubileum-cd die tijdens het jubileumconcert is gepresenteerd onder de titel “20 jaar Sjompiesingers”.

Een optreden van de Sjompiesingers is altijd één groot feest.

 

Afbeeldingsresultaat voor regghe sangers nijverdal

Die Regghe Sangers is een shantykoor met een hoog ambitieniveau, waarbij kwaliteit prioriteit heeft. Het koor werd opgericht in januari 1999 door een klein aantal enthousiaste mannen.

Het bestuur, de dirigent en de leden zijn van mening dat het koor niet te groot mag worden, omdat we op een perfecte wijze en duidelijk verstaanbaar de shanty’s en seasongs willen zingen, wat de kwaliteit van het koor ten goede komt.

Gemiddeld treedt het koor zo’n twintig keer per jaar op voor het publiek. In deze optredens bestaat veel variatie. Zo verzorgen wij jaarlijks optredens in de verschillende zorgcentra binnen de gemeente Hellendoorn, treedt het koor op tijdens verschillende shantyfestivals in vooral Nederland, maar ook in Duitsland, Hongarije. Daarnaast treden we op tijdens feestelijkheden, braderieën harmonicadagen, wandel- en fietstochten en tijdens andere (sport-) evenementen.

Het koor “die Regghe Sangers” heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende en “professionele” amateur zangvereniging met een voorbeeld functie in de zowel regio als ver daarbuiten.

Het koor is nog steeds op zoek naar enkele zangers die de gemiddelde leeftijd van 67 jaar kan doen dalen en zoekt ook nog steeds naar een of twee accordeonisten en iemand die goed op een viool en of  Tinwishle kan spelen.

Meer over ons koor kunt u vinden op onze website www.dieregghesangers.nl

       

Het shantykoor Loo- en Drosten Singers is opgricht op 25 augustus 1997 te Dalen, een fraai dorp in de Zuid-oosthoek van de provincie Drenthe. Omdat een shantykoor veel te maken heeft met water, is de naam van het koor ontleend aan het feit dat het dorp is gelegen tussen twee riviertjes te weten het Loodiep en het Drostendiep. Het koor heeft ongeveer 60 leden.

Met veel enthousiasme brengt zij een scala aan shanties en zeemansliederen ten gehore, waarbij zij muzikaal worden begeleid door 4 accordeonisten, een drummer,een basgitarist en een slag- sologitarist. De algehele leiding is in handen van de dirigent Arend ter Horst.

Het repertoire bestaat uit Nederlands-, Engels-, Duits- en Spaanstalige shanties/liedjes. Het instuderen van nieuwe nummers is bij het Shantykoor Loo- en Drosten Singers een continu proces. Zo is in de afgelopen winterperiode, waarin het rustig is met optredens, het repertoire weer uitgebreid met nieuwe songs, welke betrekking hebben op de scheepvaart dan wel op het water. In enkele gevallen zijn deze liederen qua tekst en muziek gearrangeerd door onze dirigent.

       

Het Shantykoor "Wrakhout" uit Enschede bestaat  uit een groep enthousiaste kerels die met passie en plezier, in koorverband liederen zingen die gerelateerd zijn aan het wel en wee van het vroegere zeemansleven en de zeevaart. Gemotiveerde mannen die van het zingen een tweede "onbetaald beroep" hebben gemaakt.

Met aan dek een 60-tal ijverige, zingende "zeelieden" nemen we ons publiek mee terug in de tijd en de geschiedenis van het vaak harde en moeizame leven aan boord en de belevenissen aan de wal. Vreugde en verdriet bij thuiskomst en afscheid, de drank en de meisjes van lichte zeden, maar ook de moraal en de hechte kameraadschap.

Met een breed repertoire van Nederlandse, Duitse en Engelse(Ierse) liederen brengen we de wisselende gevoelens van die vaak geharde en soms ook gevoelige zeebonken tot uiting in enerverende optredens.

Onze dirigent zwaait de dirigeerstok over onze bassen en tenoren, met daarbij een zestal excellente muzikanten, resulterend in een performance waar we trots op zijn. Shantykoor Wrakhout maakt van elk optreden een meeslepende gebeurtenis met een hoge amusementswaarde. "Meezingers" van bekende en toepasselijke Nederlandse liederen maken het onderhoudende optreden compleet.

Het publiek waardeert onze prettige en soms hilarische  optredens met applaus, maar doet ook tranen vloeien bij wat meer melancholische klanken. We zijn inmiddels een veelgevraagd shantykoor dat zich in ons genre heeft ontwikkeld tot een muziekgezelschap van allure.   

Hoofdsponsor

Hotel-Cafe-Food

Sponsoren

De datum van het volgende Shantyfestival is bekend: zondag 14 juni 2020

Shantykoor de Schuytenvaerders

p/a secretariaat
Theo Bloeme
Weldamstraat 3
7651 JJ Tubbergen

0546-623803