Oprichting van het koor

De oprichting van Shantykoor de Schuytenvaerders is min of meer toevallig tot stand gekomen.Tijdens een gezellig borreluurtje in februari 2013 kwam in een gesprek van een aantal mannen de vraag aan de orde waarom er eigenlijk geen mannenkoor in Tubbergen was, en werd spontaan het idee geopperd om een Shantykoor op te richten in Tubbergen.

De daad werd bij het woord gevoegd en via het regionale blad ”Op en rond de Essen” en de Twentse Courant/Tubantia werd een oproep gedaan om zich aan te melden bij het op te richten shantykoor. Ook werd er een oproep gedaan in het zaterdagmorgenprogramma van Karel van de Kate en Geert Sprik op RTV Oost.

                                     

Op 4 maart werd in de Delle de eerste bijeenkomst gehouden en de opkomst was voor de initiatiefnemers een grote  verrassing. Ruim 40 mannen gaven gehoor aan de oproep en waren enthousiast over de plannen die door de woordvoerder van de initiatiefnemers werden voorgelegd. Een rondvraag onder de aanwezigen leerde, dat de woensdagavond de meest geschikte repetitieavond was. 

Op 20 maart 2013 vond de eerste repetitie plaats onder leiding van tijdelijk dirigent Henk Hulshof. Na enkele weken nam Alphons Morskieft deze taak voor enkele maanden van hem over. Toen deze vertrok durfde één van de koorleden, Herman ter Wee, het aan om het stokje letterlijk en figuurlijk over te nemen. Sindsdien zijn een flink aantal nummers ingestudeerd en is een volwaardig repertoire opgebouwd. Na bijna 5 jaar voor het koor te hebben gestaan is Herman weer terug in het koor gestapt en werd Ton van Huizen dirigent. Sinds begin 2020 was Monique Linderhof dirigent van het koor maar zij nam door tijdgebrek na ruim 2 jaar alweer afscheid van ons koor. Hans Holtkamp, die al eerder als accordeonist bij ons koor actief was, werd bereid gevonden om onze muzikale leider te worden. Herman ter Wee staat altijd paraat om een keer in te vallen als dat nodig is. Een ongekende luxe voor een koor waar we ons gelukkig mee prijzen.

Het muzikale begeleidingsteam bestaat uit vier accordeonisten, een gitarist, een basgitarist, een slagwerker en een percussionist.  Het ledental is stabiel op ruim 45 leden, welke afkomstig zijn uit de gehele regio.

De naam van het koor werd gekozen op voorspraak van de historische vereniging Tubbergen, die ons wist te vertellen dat het gebied tussen de Pancratius Basiliek en de Protestantse kerk vroeger de Schuyt werd genoemd. Om die oude benaming in herinnering te houden werd het koor de naam De Schuytenvaerders gegeven.

Dat het Shantykoor zo'n succes zou worden hadden de initiatiefnemers niet durven dromen toen de eerste stappen werden gezet op weg naar de oprichting.

Hoofdsponsor:

Sponsoren:

Foto

De eerste repetities van het nieuwe jaar zitten er weer op en de eerste optredens zijn alweer geboekt. Hoogtepunt zal dit jaar ook weer het jaarlijkse Shantyfestival in ons eigen Tubbergen zijn op zondag 9 juni

 

Shantykoor de Schuytenvaerders

p/a secretariaat
Theo Bloeme
Weldamstraat 3
7651 JJ Tubbergen

06-10886676